MENU
Salon Bose Katowice Infolinia 533 888 007
Regulamin

1. Odstąpnie od umowy

Poniższe zapisy dotyczą klientów korzystających z naszego sklepu jako Konsumenci.

Prawo do odstąpienia od umowy.

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo lub osoba przez Państwa upoważniona w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia na adres naszego sklepu - STUDIO HI-FI Sp. z o.o. ul. Gliwicka 19/ LU 1-2 40-079 Katowice lub mailem na adres
 • Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres mailowy
 • Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą mailową.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.


Skutki odstąpienia od umowy.

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Do zwracanej przesyłki prosimy dołączyć oryginał otrzymanego dowodu zakupu.
 • Będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Wzór odstąpienia od umowy znajduje się pod linkiem:

 

Odstąpienie.doc

Odstąpienie.pdf


2. Koszty dostawy

Zakupiony w naszym sklepie towar wysyłamy firmą kurierską DPD bądź UPS.

 

Koszt dostawy sprzetu zakupionego w naszym sklepie to 35zł/szt chyba że dla danego sprzętu określono inną cenę.

 

W przypadku dużych zamówień takich jak zestawy kinowe lub kilka-kilkanaście sztuk produktu, zapraszamy do kontaktu w celu negocjacji kosztów transportu.

 

Z uwagi na gabaryt oraz specyfikę transportu nie wysyłamy telewizorów, zalecamy odbiór osobisty lub wcześnijszy kontakt telefoniczny lub mailowy przed zamówieniem sprzętu.

 

 

3. Wysyłka poza granice kraju

Towar za granicę wysyłany jest tylko i wyłącznie po ustaleniach telefonicznych i potwierdzeniu e-mailowym. Koszt dostawy tej przesyłki zostanie podany pisemnie (e-mailowo) po wycenie przez firmę kurierską.

 

 

4. Reklamacje i zwroty

4.1. Reklamację prosimy zgłaszać na adres

 

STUDIO HI-FI Sp. z o.o. 
Siedziba: ul. Gliwicka 19/ LU 1-2 40-079 Katowice


4.2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy Konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

 • zgłoszenia wady (usterki),
 • roszczenia,
 • danych, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową).

4.3. Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

 

4.4. Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył, iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

 

4.5. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo   uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub    plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera/dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń  Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.