MENU
Salon Bose Katowice Infolinia 533 888 007
Reklamacje i zwroty

1. Reklamację prosimy zgłaszać na adres

 

STUDIO HI-FI Sp. z o.o. 
Siedziba: ul. Gliwicka 19/ LU 1-2 40-079 Katowice


2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy Konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

  • zgłoszenia wady (usterki),
  • roszczenia,
  • danych, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową).

3. Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

 

4. Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył, iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

 

5. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo   uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub    plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera/dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń  Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.