MENU
Salon Bose Katowice Infolinia (32) 256-03-40
Regulamin, polityka prywatności i cookies
Regulamin i polityka prywatności.
REGULAMIN
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.studiohifi.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom.
1.2. Serwis www i sklep internetowy STUDIO HI-FI, dostępny pod adresem www.studiohifi.pl prowadzony jest przez firmę STUDIO HI-FI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Numer KRS: 0000676042 REGON: 240352820 NIP:6272570849 GIOŚ: E0010569W z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Przemysłowa 1. Salon sprzedaży i miejsce odbioru osobistego sprzedawanego sprzętu znajduje się w Katowicach 40-020, ul. Przemysłowa 3.
1.3. Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej. 
2.  Zakupy, płatności i dostawa. 
2.1. Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.
2.2. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
2.3. Po uprzednim ustaleniu Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru oraz odbiór osobisty w Katowicach 40-020 ul. Przemysłowa 3.
2.4. Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostarczenia towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej, po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne wskazanie: 
adresu do wysyłki,
sposobu płatności,
telefonu kontaktowego który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
danych do faktury VAT (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny). 
Dane te można podać w procesie składania zamówienia online w formularzu sklepu lub korespondencyjnie przez e-mail studio@studiohifi.pl.
2.5. Każdy klient wybierający sposób zapłaty jako przedpłatę na konto powinien ustalić ze Sprzedającym termin i tytuł wpłaty.
  2.6. Każdy towar staramy się wysłać w uzgodnionym indywidualnie terminie. W praktyce może to oznaczać kolejny dzień po zaksięgowaniu wpłaty.
  2.7. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w obecności doręczającego ją Kuriera, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.
2.8. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
3.  Odstąpienie od umowy. 
3.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazaną przez Państwa.
3.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. 
STUDIO HI-FI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 40-020 KATOWICE, ul. PRZEMYSŁOWA 3, 
tel./ fax 32 256 03 40, adres mailowy studio@studiohifi.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) wraz z dokumentem potwierdzajacym dokonanie zakupu.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
3.3. Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w  którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
- Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
- Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
- Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz wraz z oryginalnym dokumentem zakupu na adres STUDIO HI-FI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 40-020 KATOWICE, ul. PRZEMYSŁOWA 3, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
- Będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
- Zwrotu należy dokonać sposobem bezpiecznym dla przesyłanych towarów. Z uwagi na charakter sprzedawanych przedmiotów sugerujemy wybór takiej samej metody jak w transporcie ze sklepu do Klienta.
- Odpowiadają Państwo również za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
3.4. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
11) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
3.5. Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:
- Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;
- Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);
- Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
4. Reklamacja.
4.1. Reklamację prosimy zgłaszać na adres STUDIO HI-FI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-020 KATOWICE, ul. PRZEMYSŁOWA 3.
4.2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy Konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie: 
zgłoszenia wady (usterki), roszczenia, danych, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową). Rękojmia sprzedawcy trwa 1 rok, drugi rok jest wyłączony.          
 4.3. Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14    dni.
            4.4. Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył, iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.
           4.5. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera/dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 
5.  Poufność i ochrona prywatności.
5.1. Firma STUDIO HI-FI Sp. z o.o. jest właścicielem witryny www.studiohifi.pl
5.2. Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy Klient ma prawo do ich wglądu.
6. Postanowienia końcowe.
6.1.  Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej).
6.2. Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia na stronie www studiohifi.pl do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.
6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.
6.4. W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.
6.5. Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
6.6. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
- adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
- celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
- prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
6.7. W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za narusz norm prawnych wynikających z w/w aktu prawnego.
6.8. W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").